Uw verzekeringen ...

Verzekeringen

Zodra u besloten heeft op reis te gaan gaat ook het onderwerp risico een rol spelen; wanneer u naast het reizen ook een huis bezit in het buitenland wilt u de risico´s beperken. Bij de Holiday Home Vision groep hebben we 2 soorten verzekeringen, namelijk de verzekeringen die dekken tegen de risico’s tijdens uw reis en vakantie en de verzekeringen die verband houden met uw huis in Spanje voor permanent of tijdelijk verblijf. De reisverzekeringen voeren wij in samenwerking met de Europeesche verzekeringen, één van de grootste gerenommeerde Nederlandse verzekeringsmaatschappijen gespecialiseerd in reis en recreatieverzekeringen. Wij bieden onze klanten bij de boeking online de mogelijkheid een schadeverzekering bij gebruik van een vakantiewoning af te sluiten, alsmede een annuleringsverzekering. Mocht u een boeking om bepaalde redenen moeten annuleren dan heeft u een betalingsplicht en dit risico kunt u met deze verzekering afdekken. Indien u een huis bezit in het buitenland dan zult u dit willen verzekeren tegen brand, diefstal en andere schades die kunnen ontstaan buiten uw schuld. Voor deze verzekeringen werken wij samen met een verzekeringsagent binnen onze groep, die onder andere samenwerkt met AXA verzekeringen. Deze kan u een passende aanbieding maken. Als huisbezitter zult u wellicht ook een auto, motor, scooter of boot ter plaatse kopen en heeft u tevens te maken met een eventuele ziektekostenverzekering, onderwerpen waar onze verzekeringsexpert u alles over kan vertellen. Hieronder lichten wij enkele mogelijkheden toe en geven u vanuit onze ervaring een aantal tips.

 


De schadeverzekering …

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en dit geldt zeker voor schades aan de vakantiewoning of villa die u huurt, en die u uiteraard niet zo goed kent als uw eigen huis. Bij de boeking, of bij aankomst heeft u een bedrag betaald als borg, en in het geval van schade heeft de eigenaar van de woning het recht de schade daarop te verhalen. Geen leuke afsluiting van een prettige vakantie. Voor een gering percentage van de boekingskosten heeft u de mogelijkheid zich via de Europeesche verzekeringen te verzekeren tegen schade tot € 2500 aan de vakantiewoning en de tuin. Daarmee weet u zich behoed tegen mogelijke kosten achteraf. Als bijkomend voordeel geldt dat bij een aantal huizen de borg die u dient te betalen ook nog eens met 50% verminderd kan worden

 


De annuleringsverzekering ...

U gaat op vakantie en heeft besloten een vakantiewoning of villa te huren. De kosten van de reis, samen met de huur van de woning, zullen al snel in de papieren gaan lopen, en zodra u de boeking heeft bevestigd gaat u een betalingsverplichting aan. Ook als u nog niet de hele reissom heeft betaald zult u bij een annulering toch een betalingsplicht houden. (lees goed de voorwaarden welke van toepassing zijn bij annulering) Mocht u om redenen die onder de dekking van de polis vallen moeten annuleren, zoals ziekte, ongevallen of een overlijden binnen de directe familie dan kunt u indien u de annuleringsverzekering heeft afgesloten hierop aanspraak maken. De premie voor deze verzekering zal tussen de 5.5 en 6% van de reissom bedragen; de relatief hoge premie geeft al aan dat het risico voor de verzekeraar groot is. Meer geboekte reizen dan u waarschijnlijk denkt, worden geannuleerd in verband met onvoorziene omstandigheden. Het is daarom verstandig het financiële risico dat deze grote uitgave met zich meebrengt af te dekken met een annuleringsverzekering.

 


De ziektekostenverzekering ...

Mensen die verhuizen en resident worden in Spanje kunnen indien ze niet meer verzekerd zijn vanuit hun eigen land te maken krijgen met een ziektekostenverzekering in het land van verblijf. Een ziektekostenverzekering wordt door veel maatschappijen aangeboden. Er zijn de laatste jaren veel verschillen ontstaan in deze polissen, het is daarom erg belangrijk te weten wat u kunt verwachten van die verzekering en wat uitgesloten wordt door de maatschappij. Een aantal ziektekostenverzekeringen sluiten voor een bepaalde periode na het aangaan van de polis ernstige ziektes of ziekenhuisopname uit, let er dus goed op of dit ook bij uw polis het geval is. Veel banken verkopen verzekeringen, maar helaas weten de medewerkers zelf ook niet altijd welke risico´s wel, tijdelijk of in het geheel niet vergoed worden door de afgesloten polis. Het is dus uiterst belangrijk dat u weet waarvoor u verzekerd bent, en ook dat u volledig verzekerd bent zonder (al dan niet tijdelijke) uitsluitingen na een medische keuring. Uiteraard is dit mede afhankelijk van uw gezondheid. Indien u nog verzekerd bent in uw eigen land, onderzoekt u dan goed wat deze verzekering dekt. Helaas zijn ook hier de laatste jaren veel zaken veranderd waardoor u er pas te laat achter kunt komen dat u niet verzekerd was voor een situatie waarvan u dacht dat dit wel het geval was. U kunt niet voorzichtig genoeg zijn met ziektekostenverzekeringen, zeker in het buitenland waar u de regels niet goed kent.

 


Verzekeringen voor uw auto, motor, scooter of boot ...

Mocht u besluiten in Spanje een auto, motor, scooter of boot te kopen dan zult u deze ook moeten verzekeren. De prijzen van deze verzekeringen kunnen behoorlijk verschillen per maatschappij. Het is dus verstandig hiervoor enkele offerte´s aan te vragen. Indien u dit doet via onze afdeling verzekeringen zullen onze consulenten bij meerdere verzekeraars prijzen opvragen. Indien u kunt zorgen voor een No-Claim verklaring voor uw schadevrije jaren bij uw huidige verzekeringsmaatschappij, kan u dit ook hier aanzienlijk schelen in de premie. Bij het verzekeren van een auto, motor of scooter is het goed te weten of er speciale regels zijn voor bijvoorbeeld de minimale of maximale leeftijd van de bestuurder; veel verzekeraars nemen als regel op dat mensen onder of boven een bepaalde leeftijd geen dekking krijgen als deze de auto, motor of scooter besturen. Tevens kan ook in de polis staan dat uitsluitend de polishouder de bestuurder mag zijn; uw man of vrouw is dan niet verzekerd indien zij het voertuig besturen. Indien u van plan bent het voertuig of uw boot door uw partner, echtgenoot of kinderen te laten gebruiken let hier dan goed op. Bij boten heeft u te maken met eventueel extra regels zoals het vaarbewijs, de afstand die u maximaal op zee of uit de kust mag varen om gedekt te zijn en andere regels die u dient door te lezen. Naast dit kan het ook zijn dat het varen op zee met uw boot volledig is uitgesloten van dekking. Wij adviseren u bij iedere verzekering dit goed door te nemen, en bij onduidelijkheid dit na te vragen. Let er met name bij de verzekering van een boot op of diefstal verzekerd is, en aansprakelijkheid bij schade aan derden; u heeft immers met een boot ook de mogelijkheid schade aan derden te veroorzaken waarvoor u aansprakelijk bent.

 


Onze vrijblijvende service ...

Als relatie van de Holiday Home Vision groep kunt u altijd onze verzekeringsconsulent uw polissen vrijblijvend laten doorlichten. Hij of zij zal dan uw polissen onderzoeken en een advies uitbrengen en. Dit advies is gratis en geeft u een overzicht van wat er mogelijk onderverzekerd is, waarvoor u te duur verzekerd bent, of waarvoor u juist oververzekerd bent. Sommige polissen dekken meerdere risicos en zo kunt u ook dubbel verzekerd zijn. Het is dan zaak aan te geven welke verzekeringen u heeft, de samenstelling van uw familie en wat u in het kort van uw verzekeringen verwacht. Tevens is belangrijk te weten wat uw huidige situatie is, bent u bijvoorbeeld resident of verblijft u tijdelijk in uw huis; dit is bepalend voor de noodzaak van bepaalde verzekeringen. De ervaring leert dat wanneer mensen aankomen in een land deze vaak snel enkele verzekeringen nemen bij een bank als ze hun rekening openen, en pas later dan diverse zaken gaan onderzoeken. Wij kunnen u helpen door er voor te zorgen dat u goed verzekerd bent, zonder dat u teveel betaald of een ongewenst risico loopt.

 

 

Vakantiewoning betaalmethoden

Wacht alstublieft...

het zal een paar seconden duren